Хамстер

Хамстер

Хамстера е нощно животно, предпочитащо уединението. Продължителността на живот е 1-3 години (18-24 месеца средно). Прилича на миниатюрно мече и проявява характерно поведение на складиране и акробатизъм. От двете страни на устата хамстера има по една голяма “торба”, в която може да събира и съхранява за определен период от време, големи количества храна.
Като домашни любимци хамстерите са индивидуалисти и е за предпочитане да се гледат разделени, за да се предотвратят жестоките битки помежду им.
Видове:
Срещат се няколко различни вида хамстери:
• Златист хамстер (сирийски) /Mesoericetus auratus/
• Китайски хамстер /Cricetulus griseus/
• Европейски хамстер /Cricetus cricetus/
• Руски хамстер /Phodopus sungorus/
Златистия хамстер е най-често срещания опитомен вид, за когото има най-много информация.
източник

SIMILAR ARTICLES

0 1665

0 1731

NO COMMENTS

Leave a Reply