Златна рибка

Златна рибка

Мирна спокойна, тя е взискателна към високото съдържание на кислород във водата

Родината й е Китай. Селекцията е продължила дълго, оформяйки богато разнообразие на видове. Мирна спокойна, златната рибка обича да се рови в грунда, взискателна към високото съдържание на кислород във водата.

Може да се отглежда заедно с други спокойни риби. Добре е аквариумът да е засаден с растения (но не с дребни листа, тъй като по тях се събира мръсотия, която се издига от грунда при ровене в него), да има заоблени камъни, корени.

Вода: 15-24°С, dH 8-25°, рН 6-8, ежедневна смяна на 1/10 от обема, аерация, филтрация (желателен е биологичен филтър). Водата трябва да е непрекъснато свежа с ниво около 20-25 см. и температура 24-25°С.

Храна: жива, растителна, заместители. Готовата за хвърляне самка е с дебел, пълен с хайвер корем. При самеца на хрилните капачета се появява размножителен обрив и той плува след самката, придържайки се близо до яйцеполагалото й. За размножаване се слагат 2-3 самеца и 1 самка на възраст 2-3 години, които преди това се държат 2-3 седмици отделно.

Самката хвърля до 10 хиляди зърна. След хвърлянето рибите се отделят и субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, желателно осветен от слънцето. Температурата в инкубатора трябва да бъде постоянна, тъй като колебания от 5°С са гибелни за хайвера. Инкубационният период е 2-4 денонощия. Малките плуват след 2-5 денонощия. Препоръчителната стартова храна е зоопланктон.

Източник

SIMILAR ARTICLES

0 1830

NO COMMENTS

Leave a Reply