Дискус син

Дискус син

duskus.thumbnail Дискус син

Дискусите произхождат от бавните води на Амазонка. Там, където реката се разлива и забавя своя ход, в черната вода, след корените на дърветата живеят най едни от най-красивите обитатели на аквариума. Всички дискуси имат кръгло сплескано тяло (диск), малка за големината на тялото глава и едри, изразителни очи. В природата рибите достигат дължина от 15 до 30 см. Половият диморфизъм е слабо изразен, но мъжките по правило, са по-едри, мощни с по-развити плавници и ярка окраска. Именно невероятно красивата окраска ги е направила любимци на всички акваристи по света.

За отглеждането на дискусите е необходим просторен аквариум с вместимост над 200 – 250 л, висок, с филтър и нагревател. Условията за отглеждане са следните : твърдост на водата до 12 dGH, Ph 5,8 -7,2, температура на водата 25 -28°С. Нужно е редовно да се подменя водата. Храната трябва да бъде доброкачествена и редовна : чист тубифекс, готови храни, ларви. Рибите лесно могат да се приучат към комбинирани храни. Те много бързо свикват с един вид храна, главно тубифекс, което не трябва да се допуска. Редовната подмяна на водата и балансираното хранене се явяват решаващ фактор за нормалното полово съзряване и подготовката на рибите за развъждане. Дискусите се развъждат в аквариум с минимална вместимост от 150 л и височина 50 см. Показателите на водата в размножителният аквариум са : твърдост -около 4dGH, pH- 6-6,5 ,температура 28 – 30°С. В качеството на хайверен субстрат се използват тесни и високи керамични саксийки, широколостни растения, пластмасови пластини във вид на листа. Двойката риби се образува самостоятелно. Продуктивността на дискусите е до 350 хайверни зрънца, обикновено много по-малко. Личинките се появяват след 50-60 часа, а след 3-4 денонощия малките се оформят и започват да се хранят с кожния секрет на възрастните риби, задържайки се върху тялото на родителите си. В това се състои главната особеност и трудност на развъждането – по една или друга причина родителите не отделят секрет и изяждат хайвера или малките си. При наличието на секрет размножаването зависи от “добрите намерения” на двойката и своевременното захранване на малките с дребен планктон.

източник

SIMILAR ARTICLES

0 1830

NO COMMENTS

Leave a Reply