Гупа

Гупа

Разпространена е в водоемите на Централна и Южна Америка. Непретенциозна пъргава и красива рибка. Самеца е изключително красив с дългата си цветна опашка. Стадна рибка, добре се понася с всички обитатели. Често опашките на мъжките биват обект на интерес от страна на други рибки. Миролюбива. Живородна. Чубства се добре в аквариум с богата растителност и свободно пространство. Вода 16-30 градуса, да не е много мека. Храна – тубифекс, ларви, водни бълхи, суха храна, водорасли.

NO COMMENTS

Leave a Reply