Японски бобтейл ( японска късоопашата котка )

Японски бобтейл ( японска късоопашата котка )

 bobteil.thumbnail Японски бобтейл ( японска късоопашата котка )

Тялото на японския бобтейл е средно голямо, главата е с почти правилна триъгълна форма, има високо разположени скули, а бузите са развити и закръглени. Носът е сравнително дълъг , със сплеснат край. Стоп почти липсва. Ушите са високо и широко поставени, големи , стоящи под ъгъл към главата. Очите са големи с овално форма, косо поставени. Цветът им трябва да хармонира с цвета на козината. Същото се отнася за носната гъба и възглавничките на лапите. Опашката е необичайна и е типичен признак на породата. Тя може да бъда както права така и завита нагоре. Космената покривка на опашката е дълга и груба. Козината на тялото е мека и средно дълга. Стандартът на породата допуска всякакъв тип окраска, като се предпочита трицветното обагряне.

източник 

1 COMMENT

  1. тукощо гледах котки 101 на Animal Planet и говореха за тая японска бобтейл котка…

Leave a Reply