Два вида защитени птици иззеха от зоомагазин в столицата

Два вида защитени птици иззеха от зоомагазин в столицата

0 1212

pti4ki.thumbnail Два вида защитени птици иззеха от зоомагазин в столицата
Два вида защитени птици иззеха от зоомагазин в столицата експерти от РИОСВ – София. Проверката бе извършена на 15. 09. 2007 г., след подаден сигнал в столичната екоинспекция. Конфискувани са два екземпляра – Малък воден бик и Воден кос (Гурльо), които са включени в Приложение № 3 (защитени на територията на цялата страна видове) на Закона за биологичното разнообразие. На нарушителя е съставен акт.
За животинските видове, включени в това Приложение, се забранява препариране; притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри; всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи и др.
Темето, тилът, гърбът, крилата и опашката на мъжкия малък воден бик са черни със зеленикав оттенък. Челото и надочната ивица са бели. Двете страни на главата, шията, гърдите и плещите са охреноръждиви. По гърдите има тъмни надлъжни резки. Коремът и подопашката са белезникави. Темето и тилът на женската са черни, а остналите части от горната страна на тялото – тъмнокафяви с жълтеникави крайща на перата.
От предната страна на шията има неясни надлъжни резки. Горната страна на главата при младите екземпляри е тъмнокафява, а гърбът – кафяв изпъстрен с белезникави точки. Долната страна на тялото има белезникав цвят с надлъжни тъмнокафяви петна.
Водният кос е постоянна птица. Среща се в планините до алпийската зона. През зимата слиза ниско в предпланинските склонове. Обитава крайбрежия на бързотечащи, пенливи планински потоци и планински езера.
Гнездовият период започва през април. Гнездото се прави в дупки между камъни, под туфи по стръмни брегове, в цепнатини по зидове и мостове. То е изградено от клончета, трева, сухи листа, мъх и лишеи, а вътре е застлано с листа. Снася 4 – 7 чисто бели яйца.
Женската мъти яйцата сама от 15 до 18 дни. Малките остават в гнездото 19 – 24 дни и се изхранват от двамата родители. След напускане на гнездото те дълго време се движат на ято. Отглежда по две поколения годишно. През август семействата се разпадат и през зимните месеци се срещат отделни птици.

Източник

NO COMMENTS

Leave a Reply