Home Вълнисти папагали

Вълнисти папагали

Най-популярният и разпространен домашен вид сред любителите на декоративни птици в нашата страна и в целия свят. Получило е наименованието си заради напречните вълнисти линии и зебровидни ивици по задкрилието, гърба и крилата, разположени на общия фон на красивото му ярко оперение. И днес огромни ята от по неколкостотин вълнисти папагалчета обитават гористите райони на Австралия. Предполага се, че първооткривателите на този континент, холандците, възхитени от ярката пъстроцветност на красивите птици, първи ги пренесли с корабите си в Европа. Вълнистото папагалче е един от миниатюрните видове папагали. На големина е приблизително колкото врабче, но изглежда много по-голямо поради дългата си опашка, която достига над 10 см. Окраската му е с преобладаващ зелен цвят, който прелива в различни нюанси. Предната гръдна част е яркозелена, а крилата и гърба са обагрени с вълнообразните зебровидни ивици, преливащи от жълто до червено. Челото и бузите са бледожълти. Единственото различие между женските и мъжките индивиди е оцветяването на восковицата (основата на човката около ноздрите) – при мъжките тя е яркосиня, а при женските – кафеникава. При младите папагалчета восковицата е бледосивкава, като постепенно с половото узряване се разграничава. Усиленото размножаване е дало възможност да се селектират многобройните породи, различаващи се помежду си по разноцветността на очите и рисунъка на оперението. Обособени са главно три породни групи: с вълнист рисунък на оперението и различни преливащи цветови гами – зелени, жълти, сини, виолетови, синьо-зелени, и пр.; без вълнист рисунък на оперението по крилата и гърба, който е заместен с малки петънца или кантове, или безразборно и различно оцветени – арлекини, опалини, пъстри и др.; без никакъв рисунък – изцяло оцветени с розово-червени очи – албиноси (бели), лутино (лимонени), фалбени (жълти) и пр. В последно време красиви качулати папагалчета от трите породни групи, при които качулката има различен цвят, форма и дължина на оперението. Този ценен признак се предава наследствено.
източник